Warunki rezerwacji

Warunki rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji pokoi gościnnych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania (WSFiZ) w Białymstoku

Niniejsze warunki regulują zasady sposobu dokonywania rezerwacji i ważności rezerwacji, anulowania rezerwacji i płatności za rezerwację.

I. Sposób dokonywania rezerwacji

1. Rezerwacji pokoi gościnnych można dokonywać poprzez:

 • zgłoszenie rezerwacji pokoi na stronie Internetowej www.pokojegoscinne.bialystok.pl wysłanie zamówienia na pobyt w formie pisemnej listem, faksem lub w formie elektronicznej (email: pokoje.goscinne@wsfiz.edu.pl )
 • zgłoszenie telefoniczne pobytu (telefon: + 48 85 678 59 02; 678 58 96; 678 58 79)

II. Warunki ważności rezerwacji

 1. Każda forma rezerwacji pobytu jest ważna dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez Recepcję Pokoi Gościnnych WSFiZ.
 2. W odniesieniu do rezerwacji indywidualnych nie jest wymagana przedpłata.
 3. W odniesieniu do rezerwacji dokonywanych na zamówienia grupowe w ilości od 10 osób, konieczne jest uiszczenie przedpłaty w terminie 3 dni od momentu otrzymania potwierdzenia rezerwacji w wysokości minimum 30% ogólnego zamówienia na konto bankowe ING Bank Śląski O/Białystok 69105018231000002333781884. W przeciwnym razie rezerwacja zostaje anulowana.
 4. Pewne rezerwacje na zamówienia grupowe to rezerwacje z góry opłacone za cały pobyt na podane konto. Rezerwacje bez wniesionej przedpłaty, wymagają potwierdzenia przyjazdu nie później niż na 3 dni przed datą rozpoczęcia korzystania z bazy noclegowej.

III. Warunki anulowania rezerwacji

 1. Istnieje możliwość anulowania rezerwacji
  • w terminie 1 doby przed planowanym przyjazdem w odniesieniu do rezerwacji indywidualnych
  • w terminie na 3 dni przed planowanym przyjazdem w odniesieniu do rezerwacji grupowych,
  • w terminie krótszym, ale tylko wyłącznie z ważnych powodów wynikających z okoliczności losowych niezależnych od osoby dokonującej rezerwacji, co dla ważności sprawy wymaga pisemnego uzasadnienia.
 2. W przypadku rezygnacji z pobytu z góry opłaconego przy zachowaniu warunków określonych w p. 1, przysługuje zwrot całej dokonanej przedpłaty w formie przelewu na wskazany przez Rezerwującego rachunek bankowy.
 3. W przypadku rezygnacji z pobytu z góry opłaconego przy braku anulowania rezerwacji, wpłacona kwota zaliczki zostanie pomniejszona o wartość jednej doby za każdy zarezerwowany pokój.

IV. Warunki płatności za pokoje

 1. Całą kwotę za pobyt (lub pozostałą w przypadku wpłaconej zaliczki) należy uiścić w Recepcji w dniu przyjazdu – gotówką. Należność za ewentualne usługi nie objęte rezerwacją ( np. dodatkowe noclegi, śniadania) należy uregulować najpóźniej w dniu opuszczania pokoju.
 2. Za pobyt wystawiane są faktury VAT.